online:1สถานะ : ผู้เยี่ยมชม Login
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
บุคคลากร
แผนกงาน
โครงการ
ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
2 ก.ค. 2558
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ภาพวิวบนสวนรุกขชาติภูคร่าวเขื่อนภูหลาว (อ่างเก้บน้ำห้วยลิ้นควายน้ำตกตาดโตนถ้ำประกายเพชรชมค้างคาวกว่าล้านตัวนับบ่ล่อน


 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
 
       อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย (เขื่อนภูหลาว)
     ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลนาด้วง ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วง 5 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ มีทิวเขาและชายหาดที่สวยงาม เหมาะแก่การชมดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงรับอรุณตลอดจนการพักแรมตกปลาออกกำลังกาย 

  

       ภาพบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย เป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ มีร้านค้าคอยให้บริการ ลักษณะเป็นเรือนแพที่เปิดเป็น
ร้านอาหารที่อยู่กับที่หรือ ท่านอาจจะเช่าเรือนแพที่ลอยน้ำไปเรื่อยๆ ก็ยังได้ ที่นี่สามารถมานั่งตกปลาและพักผ่อน หรือท่านจะนำเต็นท์
ไปกางนอนตามชายหายท่ามกลางกองไฟ และแสงเดือนแสงดาวก็ยังได้
       ในด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนั้น ให้ท่านมั่นใจได้เลย เพราะที่นี่อยู่ใกล้กับตัวอำเภอมาก มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายคอย
ให้ความดูแลเป็นอย่างดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาและปรับปรุงโดย งานนโยบายและแผน สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
คุณสามารถติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ที่ 042-887073 naduangfirst@hotmail.com

ขอขอบคุณ
ศขส.ตร, ศขส.ภ.๔, ศขศ.ภ.จว.เลย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน