online:1สถานะ : ผู้เยี่ยมชม Login
สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย

หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
บุคคลากร
แผนกงาน
โครงการ
ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
23 พ.ค. 2558
ข้อมูลอำเภอนาด้วง
· ประวัติ สภ.อ.นาด้วง
· ประวัติอำเภอนาด้วง
· อำเภอนาด้วง
· เทศบาลอำเภอนาด้วง
· ตำบลนาด้วง
· ตำบลนาดอกคำ
· ตำบลท่าสะอาด
· ตำบลท่าสวรรค์
· หมายเลขโทรศัพท์
· สถานที่ท่องเที่ยว
· สินค้า OTOP
· ร้านอาหาร
· ที่พักโรงแรม
· อู่ซ่อมรถ..
· ปั้มน้ำมัน
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ภาพวิวบนสวนรุกขชาติภูคร่าวเขื่อนภูหลาว (อ่างเก้บน้ำห้วยลิ้นควายน้ำตกตาดโตนถ้ำประกายเพชรชมค้างคาวกว่าล้านตัวนับบ่ล่อน
แผนที่อำเภอนาด้วง
แผนที่อำเภอนาด้วง

 

 
โครงการต่าง ๆ
 
 
1. โครงการ ครู 5 นาที


สถานีตำรวจภูธรนาด้วงได้ดำเนินการตามโครงการครู 5 นาที
โดยแบ่งโครงการเป็น 3 ด้านคือ
1. ด้านจราจร
2. ด้านการป้องกันอาชญากรรม
3. ด้านการป้องกันยาเสพติ
         โครงการดังกล่้าวเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจออกไป
ความรู้แก่เด็กนักเรียนชันประถม และชั้นมัธยมในเขตพื้นที่อำเภอนาด้วง ในช่วงเวลาก่อนเข้าแถวกิจกรรมหน้าเสาธงก่อน
เข้าห้องเรียนเพื่อให้ความรู้นักเรียนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การป้องกันอาชญากรรม และความรู้ในการ
แจ้งเหตุเมื่อเกิดอาชญากรรมเบื้องต้น มีการให้ความรู้แก่นักเรียนถึงอันตรายของยาเสพติด
         ไ้ด้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสัปดาห์ละ 1 ครั้งหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอนาด้วง

   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษาและปรับปรุงโดย งานนโยบายและแผน สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
คุณสามารถติดต่อเราเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ที่ 042-887073 naduangfirst@hotmail.com

ขอขอบคุณ
ศขส.ตร, ศขส.ภ.๔, ศขศ.ภ.จว.เลย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน